A. İhtisas Tezi: Üriner inkontinansı olan gebelerde ürojinekolojik değerlendirme. Prof. Dr. Önay Yalçın. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Ürojinekoloji Bölümü.

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 

1.Pouch sign in prenatal diagnosis of esophageal atresia (Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: 523-524) Published online in Wiley İnterscience (www.interscience.wiley.com) R.Has, S. Günay, S.Topuz.

2.Prenatal Diagnosis of a Vein of Galen Aneurysm (Fetal Diagnosis and Therapy 2003; 18:36-40 R. Has, Secil Günay, Lemi İbrahimoğlu.

3.'Whirlpool' sign in prenatal diagnosis of intestinal volvulus (Ultrasound in Obstet Gynecol 2002 september, volume 20 number 3 . R. Has, S. Günay.

4.Antenatal sonographic detection of an unusual placental lake under the cord insertion.(Archives of Gynecology and Obstetrics. Jan 01, 2005 271(1):59-61) Recep, Has; Atıl, Yüksel; Seçil, Günay; Ender, Aydnhan; Tuncay, Özgün.

5.Dysgerminoma and gonadoblastoma in a true hermaphrodite / Gerçek       hermafroditte eş zamanlı gonadoblastom ve disgerminom. (Gynecology Obstetrics & Reproductive Medicine 2001(1):67-69) Seçil GÜNAY, Ensar YEKELER;, Bülent BAYSAL, Sıtkı TUZLALI.

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler:
1. '' Tension free vaginal tape'' procedure with other abdominal and gynecologic operations.XXV IUGA International  Urogynecological Association Congress 22-25 October 2000, Roma- Italy. Yalçın O., Isıkoğlu M., Ayyıldız H., Günay S., Yazıcı G.

2. The Effect of HRT in Urinary Incontinance. International Congress on Ovulation Induction and Menopause. 20-24 May 1998 Antalya. Isıkoğu M., Yalçın O., Kızılkaya N., Günay S. 

3. Türkiye'deki kadınlarda üriner ve anal inkontinans prevalansı. 1st Internatıonal Congress on Menopause & The Fourth National Congress 17-21 May 2000, Antalya. Işıkoğlu M., Yalçın O., Günay S., Ayyıldız H.

4. 2. Uluslararası Nörobilim ve Cinsel Sağlık  Anadolu Kongresi ( 16-17 Kasım 2019), Meme Kanserli Hastalarda Östrojensizliğin Cinselliğe Etkileri 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler:
1.Üriner inkontinansı olan gebelerde ürojinekolojik değerlendirme sonuçlarımız. 2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Nisan 2002, Askeri Müze Kültür Sitesi . Harbiye/İst. Günay S., Yazıcı G., Yalçın Ö., Ayyıldız Erkan H., Alper N.

2.Üriner inkontinansta hormon replasman tedavisinin etkileri. 1. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 8-11 Haziran 1999, İstanbul.Yalçın Ö., Isıkoğlu M., Attar E., Günay S., Ayyıldız H.

3.Stres üriner inkontinans ve detrusor instabilitesinde inkontinans anamnezinin tanısal değerliliği (validitesi). 1. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi 8-11 Haziran 1999, İstanbul. Günay S., Isıkoğlu M., Ayyıldız H., Yalçın Ö. 

4. 56. Ulusal Diabet Kongresi (2016) Gebelikte Diyabet ve Diyet Olgu Sunumu 

5.Antenatal fizyoterapi yaklaşımının doğum kalitesine katkısı.Pilot çalışma. 3. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi (2019)